Podatek od najmu lokali

Podatek od najmu lokali

Podatniczka, która wynajmuje 16 garaży, nie musi uruchamiać działalności gospodarczej. Wolno jej rozliczyć zyski w ramach najmu prywatnego – orzekł NSA. Sprawa dotyczyła podatniczki, która w 2013 r. wspólnie z mężem rozpoczęła budowę zespołu 18 garaży. Dwa z nich przeznaczone miały być na potrzeby prywatne, pozostała zaś część na sprzedaż. Po gruntownej analizie rynku, podatniczka […]

PIT od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

PIT od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

Zdaniem Izby Skarbowej w Łodzi, dzieci spadkodawcy nie mają prawa do zwolnienia z podatku jeżeli sprzedadzą dom i spłacą za tak uzyskaną kwotę kredyt zaciągnięty przez zmarłego ojca. Zgodnie z treścią interpretacji indywidualnej nr 1061–IPTPB2.4511.890.2016.1.KK., ulga mieszkaniowa dotyczy tylko tego kto zaciągnął kredyt. Z wnioskiem o wyżej wskazaną interpretacje indywidualną zwróciła się spadkobierczyni, która wraz […]

Ustalenie kontaktów z dzieckiem  – co zrobić gdy jeden z  rodziców  utrudnia kontakty drugiego rodzica z dzieckiem?

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – co zrobić gdy jeden z rodziców utrudnia kontakty drugiego rodzica z dzieckiem?

Adwokat Maciej Duszewski wie, iż w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka/dzieci oraz w sprawach o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem/dziećmi decydującą rolę odgrywa czas. Im dłużej dziecko pozbawione jest kontaktu z rodzicem, tym dystans pomiędzy dzieckiem a rodzicem robi się większy. Dobry adwokat, winien podjąć w imieniu Klienta jak najszybsze działania ukierunkowane na zapewnienia […]

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 29 kwietnia 2016 r., sygn. akt I CSK 209/15, Sąd Najwyższy wskazał, iż możliwe jest odwołanie wykonanej już darowizny, w sytuacji gdy niewdzięczność w stosunku do darczyńcy przybiera postać zaniechania spełniania przez obdarowanego ustawowych obowiązków  wobec darczyńcy, takich jak chociażby niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego- o ile darczyńca popadł  […]

Brak podatku od czynności cywilno prawnych

Brak podatku od czynności cywilno prawnych

Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Katowicach (IBPB-2-1/4514-63/16/MZ), czynność na podstawie, której spółka wnosi do przedsiębiorstwa innej spółki wkład pieniężny na sfinansowanie wspólnego celu gospodarczego jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli dochodzi do niej w ramach umowy tzw. “spółki cichej”. Interpretacja powyższa wydana została na kanwie umowy zawartej pomiędzy dwoma spółkami. Na mocy […]