Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka Macieja Duszewskiego oferuje szeroki zakres usług skierowanych zarówno do osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

 

W ramach świadczonych usług Kancelaria Adwokacka Gdynia zajmuje się reprezentacją swoich Klientów przed wszelkimi Sądami, organami administracji, instytucjami i osobami zarówno publicznymi jak i prywatnymi. Celem polepszenia jakości usług Kancelaria współpracuje z wieloma specjalistami z dziedzin, takich jak podatki, medycyna, finanse oraz bankowość. Kancelaria oferuje usługi w zakresie stałej obsługi prawnej, bieżącego doradztwa a także wsparcia w rozwiązywaniu poszczególnych problemów prawnych.

Założycielem Kancelarii Adwokackiej w Gdyni jest adwokat Maciej Duszewski.
Adwokat Maciej Duszewski specjalizuje się między innymi w sprawach z zakresu następujących dziedzin:

Prawa karnego - adwokat Maciej Duszewski wielokrotnie bronił swoich Klientów między innymi w sprawach o:

 • czyny opisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani ( np. posiadanie, nielegalny obrót, wewnątrzwspólnotowe nabycie, nielegalne wytwarzanie),
 • o czyny przeciwko mieniu (np. oszustwo, kradzież, rozbój) ,
 • o czyny przeciwko zdrowiu i życiu (np. bójka, pobicie, umyślne i nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu)
 • o czyny przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r kodeks karny)
 • o czyny przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. prowadzenie w stanie nietrzeźwości, wypadek komunikacyjny, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym) i wiele innych

Adwokat Maciej Duszewski wielokrotnie reprezentował także interesy osób pokrzywdzonych przestępstwem lub ich rodzin.

Prawa cywilnego.
Adwokat Maciej Duszewski reprezentował swoich Klientów między innymi w następujących rodzajach spraw:

 • spory o zapłatę
 • sprawy o zniesienie i podział współwłasności
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sprawy dotyczące nieruchomości (np. zasiedzenie, droga konieczna, posiadanie, bezumowne korzystanie, służebności, naruszenie posiadania, eksmisja i wiele innych)

Prawa rodzinnego.
Adwokat Maciej Duszewski reprezentował swoich Klientów między innymi w następujących rodzajach spraw:

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy o alimenty
 • sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • sprawy dot. kontaktów z dziećmi
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Prócz przykładowo wymienionych wyżej spraw, Adwokat Gdynia Maciej Duszewski brał udział w wielu innych sprawach z zakresu różnych dziedzin, takich jak prawo gospodarcze i administracyjne- w szczególności sprawy z zakresu prawa nieruchomości i prawa budowlanego.

W swojej praktyce Adwokat Maciej Duszewski obsługiwał i obsługuje prawnie podmioty gospodarcze i przedsiębiorców działających zarówno w formie spółek osobowych i kapitałowych, jak i przedsiębiorców działajacych na rynku jednoosobowo.

Adwokat Maciej Duszewski obsługuje prawnie spółdzielnie oraz współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie udzielania pomocy prawnej.

Siedziba Kancelarii mieści się w Gdyni. Obszarem działania Kancelarii objęte są również inne aniżeli Gdynia miasta. Adwokat Maciej Duszewski reprezentuje Klientów na całym obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku a także na terenie pozostałej części Polski. Adwokat działa przed organami i sądami mającymi siedzibę na terenie całego województwa Pomorskiego miejscowościach. Na mocy indywidualnych uzgodnień z Klientem, adwokat działa także w innych województwach a nawet poza granicami Polski.

W swej działalności Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Duszewskiego wspierana jest przez bogaty zasób literatury prawniczej w postaci licznych komentarzy oraz publikacji. Adwokat Maciej Duszewski ma stały dostęp do nowoczesnych systemów informacji prawnej. Powyższe, pozwala adwokatowi na bieżąco śledzić zmiany w obowiązujących przepisach a także pozostawać na bieżąco z orzecznictwem sądowym. Adwokat Maciej Duszewski wykorzystuje w swojej w pracy systemy pozwalające na monitorowanie i zapoznawanie się z treścią najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego a także Sądów powszechnych i administracyjnych.

Adwokat Maciej Duszewski stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w licznych specjalistycznych szkoleniach i prelekcjach zawodowych

Kancelaria Adwokacka Macieja Duszewskiego stawia na indywidualne podejście do każdej sprawy. Adwokat Maciej Duszewski świadczy usługi z najwyższą starannością oraz zaangażowaniem.
Stając się Klientem Kancelarii, mają Państwo gwarancje uzyskania kompleksowej opieki prawnej a także pełnego zrozumienia i wsparcia w częstokroć trudnej drodze do rozwiązania problemu.

Zapraszamy do współpracy.

Prawnik Gdynia

Działalność Kancelarii Adwokackiej Macieja Duszewskiego wspierana jest dodatkowo poprzez dostęp do nowoczesnych systemów informacji prawnej, aktualnego orzecznictwa Sądów powszechnych oraz znacznych zasobów literatury prawniczej z zakresu wszelkich gałęzi prawa.

 

Adwokat Gdynia

Maciej Duszewski
Adwokat Gdynia

Po ukończeniu studiów prawniczych odbywał aplikację adwokacką w renomowanej Kancelarii Adwokackiej na terenie Gdyni. Adwokat i członek Pomorskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, podyplomowych studiów z zakresu prawa spółek handlowych. Specjalista w dziedzinie szeroko rozumianego prawa cywilnego (w tym rodzinnego) i gospodarczego. W swojej karierze brał udział w wielu procesach karnych oraz karno- skarbowych, zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Reprezentuje swoich Klientów na wszelkich płaszczyznach, nie wyłączając postępowania administracyjnego. Dysponuje szerokim doświadczeniem w sprawach z zakresu prawa nieruchomości oraz zagadnień prawnych dotyczących procesu budowlanego.

Joanna Duszewska
Prawnik Gdynia

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach praktyki zawodowej koncentruje się na zagadnieniach z obszaru prawa cywilnego, w szczególności specjalizuje się w prawie medycznym w tym sprawach odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędów medycznych oraz w prawie ubezpieczeniowym, w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli oraz sprawców szkód majątkowych i osobowych.

taxfix

Kancelaria ściśle współpracuje z Kancelarią doradztwa podatkowego Tax-Fix

logo

Kancelaria ściśle współpracuje z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Prawnik Maciej Duszewski, ściśle współpracuje z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości świadcząc pomoc w zakresie problematyki prawnej dotyczącej wszelkich prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.