Nieruchomości

 

Kancelaria Posiada bogate doświadczenie w ramach zagadnień prawnych związanych z nieruchomościami. Kancelaria podejmuje się między innymi następujących rodzajów spraw:

  • sprawy z zakresu problematyki opisanej w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • prawo lokatorskie
  • postępowania administracyjne związane z nieruchomościami (pozwolenie na budowę, nakaz rozbiórki, przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego i inne.)
  • wstrzymanie budowy
  • sporządzanie, opiniowanie i konsultowanie wszelkich umów i innych czynności dotyczących nieruchomości (np. sprzedaż, zamiana, darowizna, użyczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteka, najem, dzierżawa)
  • postępowanie wywłaszczeniowe
  • wynagrodzenie za bezpodstawne korzystanie z nieruchomości
  • stwierdzenie zasiedzenia
  • podział nieruchomości