Odszkodowania i zadośćuczynienia

Kancelaria w szerokim zakresie zajmuje się pomocą w odzyskiwaniu świadczeń odszkodowawczych zarówno bezpośrednio od sprawców szkód jak i od zakładów ubezpieczeń oraz wszelkich innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez inne osoby.

Kancelaria specjalizuje się w reprezentacji swoich Klientów na drodze odzyskiwania należności odszkodowawczych powstałych w wyniku:

 • wypadków komunikacyjnych
 • wypłat z tytułu szkody w pojeździe, nieruchomości lub jakimkolwiek innym mieniu
 • błąd medyczny, w tym w szczególności zakażenie w szpitalu, błędna diagnoza, niewłaściwe leczenie, zaniechania w diagnostyce i leczeniu, błąd przy porodzie
 • śmierć osoby bliskiej
 • wypadków na rowerze
 • potracenie pieszego
 • poślizgnięcie i upadek
 • wypadek przy pracy
 • wypadek w drodze do pracy i z pracy
 • wypadek rolniczy
 • wypadki związane z uprawianiem sportu
 • niesłuszne pozbawienie wolności
 • brak uregulowanego stanu prawnego urządzeń przesyłowych- odszkodowanie za słupy energetyczne, rury gazowe i wodociągowe, urządzenia telekomunikacyjne na twojej działce
 • zalanie, pożar, awaria sieci energetycznej, szkody spowodowane przez działanie sił natury
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kancelaria specjalizuje się w odzyskiwaniu następujących rodzajów świadczeń:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie jakie poszkodowany doznał w wypadku
 • odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji jakie poszkodowany i jego bliscy ponieśli związku z wypadkiem
 • odszkodowanie za koszty poniesione na dojazdy do szpitala (poszkodowanego i jego bliskich), wizyt u lekarzy, rehabilitacji oraz wszelkich innych działań ukierunkowanych na powrót do zdrowia
 • sfinansowanie kosztów leczenia za granicą, zakupu sprzętu medycznego, sfinansowanie kosztów zakupu samochodu, gdy w wyniku wypadku staliście się Państwo niepełnosprawni
 • odszkodowanie za utracone w wyniku wypadku zarobki, rentę z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów utrzymania lub niezdolności do pracy
 • rentę z tytułu utraty powodzenia na przyszłość
 • odszkodowanie za skutki wypadku przy pracy
 • uzupełnienie odszkodowania, gdy zakład ubezpieczeń niesłusznie obniżył należne Państwu świadczenie
 • jednorazowe zadośćuczynienie i rentę z tytułu utraty osoby bliskiej
 • odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony samochód
 • odszkodowanie, gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszty naprawy, potrąca amortyzację części zamiennych
 • odszkodowanie, gdy zakład ubezpieczeń obniżył Państwa odszkodowanie o wartość podatku VAT
 • odszkodowanie za utratę wartości handlowej Państwa samochodu
 • odszkodowanie za wynajem pojazdu zastępczego
 • odszkodowanie za utracone zyski Państwa firmy z uwagi na niemożność korzystania z rozbitego samochodu
 • odszkodowanie za zniszczony podczas przewozu towar.