Prawo Administracyjne

Kancelaria podejmuje się między innymi następujących spraw:

  • reprezentacja przed organami administracji publicznej
  • odwołania od decyzji organów administracji publicznej
  • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
  • skarga kasacyjna do naczelnego sądu administracyjnego
  • wznowienie postępowania administracyjnego
  • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
  • zmiana i uchylenie decyzji administracyjnej