Prawo cywilne

Kancelaria podejmuje się wszelkich spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zakresem usług objęte są między innymi następujące rodzaje spraw:

 • stwierdzenie zasiedzenia
 • reprezentacja we wszelkich sporach sądowych wynikłych z wykonywania umów a także mających podstawę we wszelkich innych zdarzeniach o charakterze cywilno-prawnym.
 • roszczenia wynikające z nienależytego wykonywania umowy
 • bezpodstawne wzbogacenie i świadczenie nienależne
 • zniesienie i podział współwłasności
 • uchylenie się od skutków prawnych złożonych oświadczeń woli
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa
 • sądowe orzeczenie zastępujące oświadczenie woli
 • pozwy zbiorowe
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy
 • sporządzanie umów, dokumentów a także doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań prawnych we wszelkiego rodzaju stosunkach cywilno-prawnych
 • sądowe i pozasądowe zniesienie współwłasności