Pro Bono

PRO BONO

Kancelaria Adwokacka Macieja Duszewskiego aktywnie prowadzi działalność charytatywną, angażując się w działalność skierowaną do osób najbardziej potrzebujących a także wspierając przedsięwzięcia mające na celu szerzenie świadomości prawnej.

 

fundacja

Kancelaria Adwokacka Macieja Duszewskiego angażuje się w pomoc prawną pensjonariuszom prowadzonych przez Fundację Rodzinny Gdańsk domów dla dzieci.

Fundacja "Rodzinny Gdańsk" powstała jako organizacja społeczna, której celem jest szeroko pojęta pomoc rodzinie, w szczególności dzieciom i młodzieży. Wychodząc na przeciw potrzebom wspierania rodziny w jej najważniejszych funkcjach, jakimi są opieka i wychowanie, stara się upowszechniać dobre rozwiązania w polityce społecznej regionu pomorza. Uczestniczy w pracach nad ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz urzeczywistnia jej rozwiązania kiedy są one w ostateczności konieczne. Fundacja prowadzi Domy dla Dzieci na terenie województwa pomorskiego.

Warstwa 4

Fundacja Pomorskie Centrum Porad Prawnych

Fundacja Pomorskie Centrum Porad Prawnych jest organizacją pozarządową o charakterze non profit. Fundacja została powołana w celu udzielania bezpłatnych porad prawnych osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Porady udzielane są przez wolontariuszy z Pomorskiego Centrum Porad Prawnych. Są wśród nich młodzi prawnicy, aplikanci adwokaccy i doktoranci.